COMMITMENT VAN EUROPEAN FITNESS ACADEMY  

Wij zijn de experten van fysieke fitheid en fysieke herconditionering. Het is onze maatschappelijke plicht om onze deskundigheid en onze onvoorwaardelijke inzet te tonen. 

Wij zullen alle fysiek inactieve personen motiveren om te starten met fitness. Fitness als fundament van een actieve en gezonde leefstijl. Fitness als basis van een sterke fysieke en mentale gezondheid.

WAAROM FITNESS? 

Fitness is de enige beweegvorm waarbij de dosis inspanning voor zowel cardio als krachtoefeningen kan ingesteld worden volgens de noodzaak, de mogelijkheden en de beperkingen van elk individu. De startbelasting is minimaal en de opbouw progressief.   

MEETBAAR RESULTAAT EN GEZONDHEIDSWINST VOOR ELKE STARTER  

Om die reden is fitness de enige beweegvorm die voor alle fysiek kwetsbare personen en voor alle personen die tot de 50% risicogroep behoren een haalbare en doeltreffende start als preventie of remedie tegen de pandemie van fysieke inactiviteit AKA de pandemie van het metabool syndroom AKA de pandemie van overgewicht en obesitas.

Bart Colombie
founder and CEOEuropean Fitness Academy

European Fitness Academy is een alliantie van fitness clubs met de grootste expertise op het gebied van fitness en fysieke herconditionering

Met onze 5 weken onderzoeken zullen wij meten hoe jouw lichaam reageert op inspanning. Wij zullen jouw progressie evalueren in een beweegadvies. Zo kan je kiezen wat voor jou de gepaste lichaamsactiviteit is voor een gezonde leefstijl.

Maart 2024

Nationaal Cholesterol Plan: ‘Ontvet Je Lijf!

Inschrijven: www.ontvetjelijf.be

Iedereen weet dat cholesterol slecht is, want cholesterol veroorzaakt slagaderverkalking. En toch slaagt deze ‘stille doder’ erin om elk jaar weer doodsoorzaak nr 1 te zijn in België.
Doordat deze ‘stille doder’ onder de radar blijft, denken we er niet tijdig genoeg aan om hem te ontmaskeren. Terwijl dat makkelijk kan door een bloedonderzoek of een simpele bloedpriktest.

Deze SILENT KILLER moeten we ontmaskeren en meteen ook aanpakken door op de juiste manier te starten met fitness.

Met ons ‘Ontvet je Lijf! Plan’ bieden we een wetenschappelijk onderbouwde remedie, zodat iedereen een gezonde herstart kan nemen!

Januari 2022 en Januari 2023

Nationaal Fitheidsonderzoek: ‘How Fit Is Belgium?’

Inschrijven: www.howfitisbelgium.be

Door corona heeft de Belg beweegachterstand opgelopen. Dit manifesteert zich door metabole stoornissen (overgewicht, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes) en mentale stoornissen (stress, burn out, depressie) die gezondheidsbedreigend zijn.


​Aan de hand van het 5 weken ‘Nationaal Fitheidsonderzoek’ kunnen we bewijzen dat met een gepast fitnessplan deze beweegachterstand snel kan ingehaald worden.

De progressie van de FIT INDEX die we meten heeft een directe impact op de gezondheid.

Maart 2020

De Diabetes Liga en European Fitness Academy gaan samenwerken in een sensibilisatiecampagne ter preventie van type 2 diabetes.
Het doel van het project is om personen met een verhoogd risico voor type 2 diabetes (overgewicht, inactieve leefstijl) te mobiliseren naar infosessies die zullen gegeven worden in de fitness centra van de European Fitness Academy Alliantie. Voor de content van deze infosessies zal de kennis van artsen, diëtisten en fitness professionals gebundeld worden in een educatieve presentatie die mensen bewust moet maken van de gezondheidsrisico’s die een inactieve leefstijl met zich meebrengen.
Kwaliteits fitness centra en de Diabetes Liga slaan de handen in mekaar, het uitgangspunt is dat correcte informatie steeds de eerste stap van sensibilisatie en preventie moet zijn.

September 2019

Nationaal Fitheidsonderzoek: ‘Hoe Fit Is Je Hart?’

De Belgische Cardiologische Liga en European Fitness Academy worden partners.
Bijna 1 op 2 Belgen sterft aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. De Belgische Cardiologische Liga ondersteunt onze grootschalige nationale preventie campagnes die we voeren in samenwerking met kwalitatieve fitness centra.
Samen zullen we fysiek inactieve personen uitnodigen om in fitness centra deel te nemen aan 5 weken interventies. Het bewijs dat deze personen uit de risico groep trainbaar zijn zal hun motivatie versterken om voort te doen met fitness en een actieve gezonde leefstijl.

Februari 2020

De eerste campagne “Hoe Fit Is Jouw Hart?” startte in september 2019 in 50 Vlaamse gemeenten en was een groot succes. Meer dan tweeduizend deelnemers hebben zich ingeschreven (september 2019-februari 2020) en zo de eerste stap naar een actieve, gezonde leefstijl gezet!

Oktober 2017

European Fitness Academy wordt opgericht als een strategische alliantie van fitness clubs en kinesisten. De mensen die wij met onze alliantie willen helpen zijn vaak al jaren inactief en stellen het steeds uit om die eerste stap te zetten en te starten met noodzakelijke lichaamsbeweging. Met onze expertise en aandacht zullen wij hen overtuigen om te starten met regelmatig en gezond bewegen. Klik hier voor een overzicht van onze 5 weken onderzoeken.

Hoeveel risico loop jij op diabetes type 2? 

Hoe zit het met jouw gezondheid? Loop je een risico op diabetes type 2? Vanaf nu kan je het nagaan met het Gezondheidskompas, een online vragenlijst rond je levensstijl van de Vlaamse overheid en de Diabetes Liga. 
Doe de test op deze website (bij ‘Andere’ zet je “EFA”):

Doe hier de test

Bron: www.gezondheidskompas.be

WHO BEWEEGRICHTLIJNEN en BEWEEGACHTERSTAND

Volgens de WHO beweegrichtlijnen (1) moet elke volwassene 2X per week aan fitness doen (kracht en cardio training). Wie dit niet doet loopt beweegachterstand op en zal te maken krijgen met gezondheidsbedreigende stoornissen:

  • Metabole stoornissen (overgewicht, hoge bloeddruk, cholesterol, buikvet, diabetes)
  • Mentale stoornissen (stress, burn-out, depressie)
  • Mechanische stoornissen van het beweegapparaat (rugklachten, ed)

PANDEMIC OF PHYSICAL INACTIVITY
Wetenschappers omschrijven de gevolgen van beweegachterstand als ‘The Pandemic of Physical Inactivity’ (2)

5 WEKEN FITHEIDSONDERZOEK ALS STARTAANBOD
European Fitness Academy wil fysiek inactieve personen helpen om te starten met sporten door hen uit te nodigen om deel te nemen aan een 5 weken fitheidsonderzoek in onze erkende fitnesscentra.

GEZONDE LEEFSTIJL
Na deelname aan het 5 weken fitheidsonderzoek zal een persoonlijk rapport bewijzen dat de beweegachterstand efficiënt kan ingehaald worden dankzij een gedoseerde fitness en healthcoaching routine.

  • De gemeten progressie vormt de basis van de motivatie om voort te doen met regelmatig fitness.
  • De verworven kennis over de impact van fitness op gezondheid ondersteunt de noodzakelijke gedragsverandering voor een actieve en gezonde leefstijl.

(1) https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
(2) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60898-8/fulltext

P

Expert
U wordt steeds opgevolgd door een team van FITNESS EXPERTS

p

Evidence Based
Wij voeren permanent wetenschappelijk onderzoek om de trainingseffecten van fitness programma’s en methodes te optimaliseren

Commitment
Het behalen van vooropgestelde RESULTATEN is gebaseerd op wederzijdse discipline en commitment

;

Vrijblijvend
Deelnemen aan ons 5 weken onderzoek is vrijblijvend. Na de evaluatie beslist u zelf of u voort wil doen met fitness of sport.

© European Fitness Academy | European Fitness Academy is een geregistreerd merk | Disclaimer&Privacy | Voorwaarden deelname

BTW BE 0682 790 819