European Fitness Academy is een alliantie van fitness clubs met de grootste expertise op het gebied van fitness en fysieke herconditionering

Met onze 5 weken onderzoeken zullen wij meten hoe jouw lichaam reageert op inspanning. Wij zullen jouw progressie evalueren in een beweegadvies. Zo kan je kiezen wat voor jou de gepaste lichaamsactiviteit is voor een gezonde leefstijl.

Maart 2020

De Diabetes Liga en European Fitness Academy gaan samenwerken in een sensibilisatiecampagne ter preventie van type 2 diabetes.
Het doel van het project is om personen met een verhoogd risico voor type 2 diabetes (overgewicht, inactieve leefstijl) te mobiliseren naar infosessies die zullen gegeven worden in de fitness centra van de European Fitness Academy Alliantie. Voor de content van deze infosessies zal de kennis van artsen, diëtisten en fitness professionals gebundeld worden in een educatieve presentatie die mensen bewust moet maken van de gezondheidsrisico’s die een inactieve leefstijl met zich meebrengen.
Kwaliteits fitness centra en de Diabetes Liga slaan de handen in mekaar, het uitgangspunt is dat correcte informatie steeds de eerste stap van sensibilisatie en preventie moet zijn.

September 2019

De Belgische Cardiologische Liga en European Fitness Academy worden partners.
Bijna 1 op 2 Belgen sterft aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. De Belgische Cardiologische Liga wenst grootschalige Nationale preventie campagnes op te zetten in samenwerking met fitness centra en wenst hiervoor gebruik te maken van de expertise van European Fitness Academy om dit project op een kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde manier te realiseren.
Samen zullen we fysiek inactieve personen uitnodigen om in fitness centra deel te nemen aan 5 weken interventies. Het bewijs dat deze personen uit de risico groep trainbaar zijn zal hun motivatie versterken om voort te doen met fitness en een actieve gezonde leefstijl.

Februari 2020

De eerste campagne “Hoe Fit Is Jouw Hart?” startte in september 2019 in 50 Vlaamse gemeenten en was een groot succes. Meer dan tweeduizend deelnemers hebben zich ingeschreven (september 2019-februari 2020) en zo de eerste stap naar een actieve, gezonde leefstijl gezet!

Oktober 2017

European Fitness Academy wordt opgericht als een strategische alliantie van fitness clubs en kinesisten. De mensen die wij met onze alliantie willen helpen zijn vaak al jaren inactief en stellen het steeds uit om die eerste stap te zetten en te starten met noodzakelijke lichaamsbeweging. Met onze expertise en aandacht zullen wij hen overtuigen om te starten met regelmatig en gezond bewegen. Klik hier voor een overzicht van onze 5 weken onderzoeken.

Hoeveel risico loop jij op diabetes type 2? 

Hoe zit het met jouw gezondheid? Loop je een risico op diabetes type 2? Vanaf nu kan je het nagaan met het Gezondheidskompas, een online vragenlijst rond je levensstijl van de Vlaamse overheid en de Diabetes Liga. 
Doe de test op deze website (bij ‘Andere’ zet je “EFA”):
 

Doe hier de test

 
Bron: www.gezondheidskompas.be

P

Expert
U wordt steeds opgevolgd door een team van FITNESS EXPERTS

p

Evidence Based
Wij voeren permanent wetenschappelijk onderzoek om de trainingseffecten van fitness programma’s en methodes te optimaliseren

Commitment
Het behalen van vooropgestelde RESULTATEN is gebaseerd op wederzijdse discipline en commitment

;

Vrijblijvend
Deelnemen aan ons 5 weken onderzoek is vrijblijvend. Na de evaluatie beslist u zelf of u voort wil doen met fitness of sport.