Oprichting European Fitness Academy

Interview met Bart Colombie

  • Licentiaat Lichamelijk Opvoeding en Licentiaat Kinesitherapie
  • Founder European Fitness Academy

Wij hebben European Fitness Academy opgericht omdat mensen die echt iets aan hun fysieke conditie willen doen, steeds meer behoefte hebben aan een wetenschappelijke omkadering en een competente aanpak

“If you want to work with us, you’ll have to work.“

Waarvoor staat ‘Academy’?

Het is de school waar mensen kunnen leren om regelmatig gezond te bewegen samen met een team professionele coaches.

Van waar haal je de combinatie ‘school’ en ‘fitness’?Foto Bijlage 7 - egym

In 1991 kreeg ik als fitness deskundige een opdracht van het Ministerie van Onderwijs. De fysieke conditie van de jeugd was slecht en ging er zienderogen op achteruit. Mij werd gevraagd een oplossing te zoeken die paste binnen het kader van het Secundair Onderwijs.

De analyse van deze overheidsopdracht was glashelder: ‘Zoek een fitness protocol waar je met weinig beschikbare uren -2 lesuren Lichamelijke Opvoeding van 50 minuten per week- maximale trainingsresultaten kan behalen’. We moesten dus op zoek naar het meest efficiënte fitnessprogramma.

In samenwerking met de VUB werd een onderzoeksproject opgestart. Een fitnessklas werd geïnstalleerd in het KTA te Evere, de leerlingen volgden gedurende 12 weken een strikt fitness plan. Na de proefperiode werden de leerlingen hertest in het labo aan de VUB en de resultaten waren verbluffend.

Het project bracht een ware schokgolf teweeg in de media. Ons onderzoek was als het ware de ‘Deus Ex Machina’ die de oplossing voor de gezondheid van onze kinderen op aarde zou brengen!

Werd dat fitness programma daarna in alle scholen toegepast?

We kregen schouderklopjes van ministers, maar de roll out van het project was ‘a la Belge’, er kwam dus niets van.

Een maat voor niets?

Zeker niet. Door de nationale media aandacht kwam er heel veel reactie van de burger, zij waren vol lof over het project, maar de meest gestelde vraag in heel Vlaanderen was opmerkelijk: ‘Kunnen wij zelf ook meedoen met dat fitness programma?’

Door dit gegeven werd mijn kijk op fitness in een bepalende vorm gegoten en de vaststellingen die ik aan de hand van dit onderzoek deed, resulteren in wat ik nu, na 30 jaar expertise de ‘BIG 5’ van de fitness sector noem. Deze ‘BIG 5’ vormen de fundamentals voor een succesvol fitness startplan op lange termijn.

Gelden deze ‘BIG 5’ voor iedereen?

Foto 17 - egym meisjeZe zijn vooral van toepassing voor mensen die inactief zijn of door omstandigheden onvoldoende lichaamsbeweging hebben.

Het basisgegeven voor deze groep van mensen is nog steeds hetzelfde en zal dat waarschijnlijk voor altijd blijven. Ten eerste: de mens is een van nature lui en intelligent dier. Ten tweede: enkel mensen die het gewoon zijn om regelmatig te sporten, doen dat ook graag. Voor andere mensen is het niet leuk of ze doen het zelfs ‘van moeten’ omdat iedereen intussen weet dat regelmatig sporten goed is voor de gezondheid en voor de levenskwaliteit in het algemeen.

De hamvraag bij fitness blijft dus: ‘Hoe krijgen we mensen uit hun luie zetel zodat ze op den duur graag sporten, en het uiteindelijk niet meer kunnen missen?’ Voor de oplossing van dit vraagstuk gelden voor een succesvol fitness startplan onze ‘BIG 5’ fundamentals:

  1. Biedt een programma waar je met korte, vaste trainingsroutines een zo goed mogelijk resultaat kan meten. Werk met duidelijke afspraken en met de nodige discipline.
  2. Werk steeds samen met een professionele, competente coach.
  1. Mensen zijn bereid om een commitment aan te gaan op voorwaarde dat je een ernstig, doelgericht project voorstelt, werk dus op basis van Evidence Based fitness programma’s.
  2. Zorg dat mensen begrijpen waar ze mee bezig bent zijn en toon waar je naartoe wil, betrek hun intellectueel, het leerproces is niet alleen fysiek maar ook cognitief.
  3. Mensen zijn competitief, zorg voor voldoende ‘game factor’: uitdagingen, overwinningen en beloningen.

Komen al deze aspecten aan bod bij European Fitness Academy?

European Fitness Academy biedt op dit ogenblik de meest concrete en performante formule met consequente invulling van deze ‘BIG 5’.

En dat werkt, op voorwaarde dat er een volledige wederzijdse commitment is, dus zowel van ons team alFoto Bijlage 4 - egyms van de deelnemer.

Jullie werken ook mee aan wetenschappelijk onderzoek?

Door ons Research Plan, in samenwerking met VUB en Erasmus Hogeschool, kunnen wij bestaande oefenprogramma’s onderzoeken op efficiëntie en deze permanent bijsturen.

Ik zie ook nieuwe indrukwekkende fitness apparaten?       

Wij volgen de evolutie van de technologie op de voet. Onze nieuwe krachttoestellen bijvoorbeeld zijn volautomatisch instelbaar, je persoonlijke programma staat op een chip en je kan er al je spieren van je lichaam trainen op een manier die tot op heden ongezien was. Je kan bovendien je vorderingen checken op je smarth phone.

Ik krijg alvast goesting om eraan te beginnen!