Foto: Bart Colombie, founder European Fitness Academy

HET STARTONDERZOEK

Het 5-weken startonderzoek: onze strijd tegen de ‘stille moordenaar’

Bart Colombie: “Die eerste stap is de moeilijkste en dat is begrijpelijk omdat mensen twijfelen en angstig zijn dat ze het niet zullen aankunnen. Ze zijn fysiek kwetsbaar en beseffen dat een professionele aanpak absoluut noodzakelijk is.”

Interview met Bart Colombie van European Fitness Academy

Wat houdt het startonderzoek precies in?

We gaan onderzoeken op welke manier je best kan starten met fitness. Op de eerste afspraakdag doen we altijd de nodige tests en metingen. Bij sommige personen moeten we erg voorzichtig te werk gaan. Wanneer uit het intake gesprek blijkt dat personen al geruime tijd fysiek inactief zijn of medicatie nemen, doen we het 5-weken startonderzoek. Die 5 weken hebben we nodig om op te volgen hoe die persoon reageert op de basis fitness oefeningen en inspanningen. Met andere woorden we zullen gedurende 5 weken stap per stap onderzoeken welke de progressiemogelijkheden zijn zodat we na 5 weken een perfect gedoseerd individueel fitness plan kunnen voorstellen met een realistisch doel en haalbare resultaten.

BehorBijlage 11 - Val en Barten deze personen tot de zogenaamde ‘risicogroep’?

Inderdaad, deze personen lopen een verhoogd risico dat hun algemene gezondheid in gevaar komt. Maar het grootste risico zouden ze lopen indien ze niet zouden starten met een evenwichtig fitness programma. Want door er niets aan te doen, wordt de kans op een gezondheidsbedreigende aandoening steeds groter. En deze risicogroep van de ‘stille moordenaar’ wordt jammer genoeg steeds groter.

“Stille moordenaar”? 

De term ‘stille moordenaar’ zegt het zelf.  In het begin worden mensen bijna niets gewaar, hun bloeddruk zal bijvoorbeeld lichtjes stijgen, de cholesterolwaarden zullen wat slechter worden en meestal komen er ook wat kilootjes bij. Maar dat gaat traag en de mensen worden er niet echt ziek van. Na een bezoek aan hun huisarts krijgen ze pas een eerste alarmbelletje omdat ze nu meetbaar in de ‘gevarenzone’ komen. Ze krijgen het advies om meer op hun voeding te letten en om wat meer te bewegen. Mensen zeggen dan schouderophalend: “Ja ik weet het”, maar ze doen er  niets concreet aan. Velen starten met medicatie, wat op korte termijn meestal helpt. En de ‘stille moordenaar’ evolueert sluipend verder. De bloedwaarden worden slechter, de bloeddruk stijgt nog meer en er komen nog kilo’s bij. Mensen ontwikkelen stilaan atherosclerose, ‘aderverkalking’ en dat is als het ware een tijdbom. De aders slibben langzaam dicht en bloedklonters kunnen loskomen (trombose). De kans op een hart- of herseninfarct wordt dan reëel. Het is meestal pas na hun tweede of derde alarmbel bij de dokter dat mensen beseffen dat ze er nu écht iets aan moeten doen. Dan is het alarmbelletje een ‘Do Or Die’ alarmsirene geworden. En dat is maar goed ook, want de ‘stille moordenaar’ heeft zijn naam niet gestolen. De aandoeningen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan slechte leefgewoontes zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1.

Waarom stellen mensen het zo lang uit om te starten?

 Die eerste stap is de moeilijkste en dat is begrijpelijk omdat mensen twijfelen en angstig zijn dat ze het niet zullen aankunnen. Ze zijn fysiek kwetsbaar en beseffen dat een professionele aanpak absoluut noodzakelijk is. Gelukkig kunnen onze kinesisten dankzij onze zeer voorzichtige en stapsgewijze aanpak hele goede resultaten behalen. Dankzij een perfecte dosering kunnen we met onze hoog technologische toestellen zwart op wit aantonen dat zelfs personen met een erg verzwakte startconditie een heel mooie progressie kunnen maken. De print outs van de tests liegen er niet om en onze klanten lopen er vaak opgelucht en trots mee te zwaaien bij hun arts en familie.

Bijlage 10 - Jacqueline

Wat is belangrijk voor de starters?

 De eerste 5 weken train je 2 keer per week op afspraak.Bij het 5 weken onderzoek zijn discipline en regelmaat  bepalend. We stellen vast dat personen die het sterkste ‘verwittigingske’ gekregen hebben meestal de beste discipline en commitment tonen, waarschijnlijk omdat ze inzien dat het nu wel echt menens geworden is. Gelukkig komen steeds meer mensen reeds na het eerste advies van hun arts naar ons.

 

Wij vernemen dat de normwaarden voor  bloeddruk verlaagd zijn?

Inderdaad, want uit studies is gebleken dat de vorige ‘normale’ bloeddrukwaarden van 14 over 9 reeds verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengen. De Cardiologische liga in de US heeft de normwaarde dus verlaagd naar 13 over 8. De Belgische cardiologische liga zal deze norm volgen. Dat betekent wel dat meteen meer dan de helft van de Belgen een risicovolle diagnose van hoge bloeddruk van zijn arts zal krijgen. We verwachten dus dat artsen nog meer mensen zullen doorsturen voor het 5-weken startonderzoek. Ons team van kinesisten is er klaar voor.