Onze 5 weken-onderzoeken

European Fitness Academy voert permanent wetenschappelijk onderzoek naar oefenmethodes en trainingsprogramma’s die mensen kunnen helpen om te starten met regelmatig sporten en gezond bewegen. Wij voeren in onze erkende fitnesscentra onderzoek naar de efficiëntie van bestaande en nieuwe fitness programma’s, trainingsmethodes en oefenprotocols. Dit op alle domeinen die betrekking hebben tot algemene fitheid, fysieke herconditionering en sportspecifieke preparatie.

European Fitness Academy werkt samen met Universiteiten en Hogescholen.

© European Fitness Academy | European Fitness Academy is een geregistreerd merk